Harry

Hier vindt u de aangepaste kalender. Het is een zeer gevarieerde kalender geworden.

Naast de schaaklessen en de diverse competities, diverse toernooien en deelname aan Het (mini-) Oosterhouts Kampioenschap 2018. Zo kun je het tijdens de lessen geleerde, in de praktijk brengen. De 1e ronde enkele weken geleden was een groot succes.

Ook dit jaar weer trainingen van een externe schaaktrainster. Helaas is WGM Erika Sziva (9-voudige nationaal kampioene schaken) om gezondheidsredenen verhinderd, maar hebben we WGM Anne Haast, oorspronkelijk uit Dongen, de huidige 4-in-a-row-voudig Nederlands kampioene schaken bereid gevonden om samen met haar vriend IM Stefan Kuijpers de schaaklessen te verzorgen. Anne zal ook een simultaan komen geven, aan alle leden.

Het NBSB district houdt ook weer een 5 tal Baronie Cup toernooien op de zondagmiddagen. We trappen zondagmiddag 12 november 2017 in ons clublokaal af.

Schaken bij Rode Lopers is gevarieerd en fun!
Van een trotse voorzitter, Harry

Tijdens de Algemene (leden) vergadering van vrijdag 7 juli jongstleden, is Daan van der Linden toegevoegd aan het bestuur. Daan gaat bij Jordi stage lopen, om later mogelijk  de functie van jeugdleider te kunnen gaan vervullen. Ook is tijdens de Algemene (leden) Vergadering besloten om het betalen voor de schaaklessen niet in te voeren. Conform eerdere afspraken is de contributie voor de jeugd verhoogt met 5 euro en bedraagt met ingang van komend seizoen 70 euro per seizoen. Dit jaar zullen er ook weer schaaklessen door Grootmeester Erika Sziva verzorgt gaan worden. Het idee is om om 19:00uur te beginnen (aanwezig om 18:45u), om er nog meer jeugd bij te betrekken.
  Lees verder

Schaken is fun!
Montessori Plus (Breda) wint voor 3e maal op rij

Het was afgelopen weekend weer een gezellige boel tijdens de NBSB schaakwedstrijden voor basisschoolteams. Schaken is fun.  Schaken is cool.  Dat schaken saai, stoffig en alleen voor oude mannen zou zijn, bleek onjuist. 30 procent van de deelnemertjes afgelopen zaterdag waren meisjes.  Over twee dagen speelden ruim 200 jongens en meisjes hun schaakpartijtjes  op het Sint Oelbert Gymnasium in Oosterhout en dat al voor de 42ste keer. De afgelopen 42 jaar hebben ruim 5200 bassischoolleerlingen aan het NBSB Grote Schaaktoernooi in Oosterhout mee gedaan.

Net als de afgelopen 2 jaar, heeft ook dit jaar de Montessori Plus basisschool uit Breda gewonnen. De Dr. De Visserschool uit Breda werd tweede en de Rubenshof uit Oosterhout derde. Op match- en bordpunten eindigden zij gelijk, dus moesten de weerstandspunten de doorslag geven. Voor de Dr. De Visserschool waren die weestandpunten hoger dan die van de Rubenshof. Vierde werd basisschool De Morgenster uit Sleeuwijk. Het tweede team van de Montessori Plus school werd vijfde en het eerste team van De Wegwijzer uit ’s Gravenmoer werd zesde. Het was dit jaar superspannend voor de plaatsen 2 tot en met 4. Maar liefst 10 teams kwamen hiervoor in aanmerking. Hoewel we met 24 teams speelden, hebben we hierbij alle 5 de scholen genoemd, die meededen. Dat er zo weinig scholen meededen, is jammer! Ooit deden er alleen uit Oosterhout al 12 verschillende basisscholen met 25 teams mee. En waar waren de basisscholen uit Bavel, Chaam en Geertruidenberg gebleven. Ooit samen goed voor 20 teams? En de scholen uit Zundert en omgeving? Op het hoogtepunt hadden we 23 scholen met 57 teams. Een veranderende school cao heeft er voor gezorgd dat veel meer nevenactiviteiten moeten worden uitgevoerd door minder mensen, waardoor schaken er bij in schiet. Schoolpersoneel en vrijwilligers moeten steeds meer taken doen, in minder tijd.

Montessori 1  Dr De Visserschool 1  Rubenshof 1  Morgenster 1
Lees verder

Beste schaakvrienden en -vriendinnen,

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van iets meer dan 1 maand geleden zijn er enkele belangrijke zaken besproken, die ik jullie niet wil onthouden. Zo is er een nieuw bestuurslid tot het bestuur toegetreden en is de samenstelling gewijzigd. Ook de jeugdcontributie is met € 10,-  verhoogd, hetgeen ik hieronder uitleg. En ook dit jaar weer schaaktrainingen verzorgt door WGM Erika Sziva. En Lars van Wageningen is verdiend Rode Loper van het jaar geworden.

lars-depion.jpg

Lars van Wageningen is Rode Loper van het jaar

Op 10 september 2009 is Rode Lopers opgericht. Nu net iets meer dan 7 jaar geleden. Bij aanvang waren er 4 leden. Inmiddels heeft Rode Lopers 38 leden. 9 senioren en 29 jeugdleden, waarvan 33 mannelijke leden en 5 (jonge)dames. Schaken bij Rode Lopers is fun!

Onze schakers komen niet alleen uit Oosterhout (26), maar ook uit Galder (1), Geertruidenberg (4), Raamsdonksveer (1), Dorst (1) en Breda(5).

Bestuur Rode Lopers
Het bestuur van Rode Lopers bestaat uit de volgende vrijwilligers:
*  Voorzitter = Harry Szöke
*  Secretaris = Jurjen van der Velde
*  Penningmeerster = Quinte Stout
*  Jeugdleider, vrijdagavondorganisatie, Technische Commissie (jeugd) en nog veel meer = Jordi van Zanden
*  Barverantwoordelijke, oudercontact en nog veel meer = Bas Buijtenhek Lees verder