Tijdens de Algemene (leden) vergadering van vrijdag 7 juli jongstleden, is Daan van der Linden toegevoegd aan het bestuur. Daan gaat bij Jordi stage lopen, om later mogelijk  de functie van jeugdleider te kunnen gaan vervullen. Ook is tijdens de Algemene (leden) Vergadering besloten om het betalen voor de schaaklessen niet in te voeren. Conform eerdere afspraken is de contributie voor de jeugd verhoogt met 5 euro en bedraagt met ingang van komend seizoen 70 euro per seizoen. Dit jaar zullen er ook weer schaaklessen door Grootmeester Erika Sziva verzorgt gaan worden. Het idee is om om 19:00uur te beginnen (aanwezig om 18:45u), om er nog meer jeugd bij te betrekken.
 Het nieuwe seizoen start weer op vrijdag 1 september. Lars en Bas zullen te lesgroepen en lesgevers dan hebben ingedeeld. Met nadruk wil ik jullie er op wijzen, dat je om 18:45u aanwezig moet zijn. Kom je te laat, dan kom je de les niet meer in! Ook de lesgevers moeten op tijd aanwezig zijn. Ook de orde is aan de orde … de afgelopen jaren zijn we bijna in leden aantal verdubbeld, hetgeen orde problemen met zicht mee brengt. Wij verzoeken iedereen dan ook om hier mee rekening te houden en zich netjes te gedragen. Secretaris Jurjen en ik zijn bezig met een huishoudelijk reglement waar ook de orde een belangrijke plaats krijgt.

Voor het nieuwe seizoen krijgen jullie de contributienota, waarbij we jullie verzoeken om adreswijzigingen (ook emailwijzigingen, of wijzing van mobiele nummers) aan de secretaris door te geven. Tot 1 september allemaal … de jeugd begint om 18:45u en de senioren om 20:30u.

Harry
harry@esvrodelopers.eu